Ο Σύλλογος
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΙΣΕΜΑ 2024

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΙΣΕΜΑ 2024

Ο ΣΙΣΕΜΑ στις 9 Φεβρουαρίου πηγαίνει ΝΟΧ για την ετήσια συνεστίαση. Σας...

Η φοροαφαίμαξη στην πράξη δείτε τον πίνακα

Η φοροαφαίμαξη στην πράξη δείτε τον πίνακα

Ενα από τα ψέματα του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι «όσοι δήλωσαν τα...

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στις 22 Νοεμβρίου.

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στις 22 Νοεμβρίου.

Το αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί για τις 11.30 π.μ. με συγκέντρωση στην...

8 ΝΟΕΜΒΡΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

8 ΝΟΕΜΒΡΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Για το επίμαχο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μεστόχο την...

Ο ΣΙΣΕΜΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AUTOTEC EXPO 2023. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ F1c

Ο ΣΙΣΕΜΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AUTOTEC EXPO 2023. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ F1c

Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι...

 • 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΙΣΕΜΑ 2024

  Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 06:35
 • Η φοροαφαίμαξη στην πράξη δείτε τον πίνακα

  Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 13:56
 • Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στις 22 Νοεμβρίου.

  Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023 12:35
 • 8 ΝΟΕΜΒΡΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

  Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2023 16:38
 • Ο ΣΙΣΕΜΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AUTOTEC EXPO 2023. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ F1c

  Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 13:36

Tο περιοδικό μας

episkevastisbanner1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Σύλλογος

Το καταστατικό του ΣΙΣΕΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο

Το σωματείο που ιδρύθηκε από τις 2 Σεπτεμβρίου 1935 και αναγνωρίσθηκε με την υπ' αριθ. 5540/1935 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» διέπεται στο εξής από τις διατάξεις αυτού του καταστατικού με την επωνυμία που τροποποιήθηκε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ».

Άρθρο 2ο

Έδρα του συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.-

Άρθρο 3ο

Σκοποί του συλλόγου είναι η ανάπτυξη της επαγγελματικής συνείδησης, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών, καθώς επίσης και η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, στο πλαίσιο πάντοτε του καθολικού και εθνικού συμφέροντος της χώρας μας ως και η δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και προμηθευτικού συνεταιρισμού για πρώτες ύλες, εργαλεία και μηχανήματα.

Άρθρο 4ο

Ο σύλλογος ανήκει στη δύναμη της δευτεροβάθμιας ένωσης με τον τίτλο «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» και της δευτεροβάθμιας επίσης ένωσης του κλάδου με τον τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΒ ΄

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 5ο

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι τεχνίτες επισκευής μηχανών και μηχανικών μερών αυτοκινήτων. Τοσωματείο έχει σαν μέλη αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα . Επίσης μέλη του σωματείου μπορεί να είναι, ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Α.Ε. καθώς και ο Πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφ? όσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με την επισκευή μηχανών αυτοκινήτων.

Το μέλος εγγράφεται ύστερα από αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, η οποία εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του παρόντος άρθρου. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα μέρες χωρίς το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο μέσα σα ένα μήνα από της κοινοποιήσεως της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

Επίτιμα μέλη του σωματείου ονομάζονται ύστερα από απόφαση της Γ. Σ. πρόσωπα που έχουν στο κράτος και στην κοινωνία εξαιρετικές θέσεις ή έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στα συμφέροντα του σωματείου και του κλάδου των επισκευαστών αυτοκινήτων. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις. Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

Άρθρο 6ο

Μέλος του συλλόγου διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. : α) εάν αυτό ζητήσει την διαγραφή του, β) εάν καθυστερεί τη συνδρομή του περισσότερο από δύο χρόνια και αφού κληθή έγγραφα δεν την πληρώνει, γ) εάν παραβίασε τις διατάξεις αυτού του καταστατικού, της νομοθεσίας που ισχύει για τα σωματεία ή τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών και δ) εάν παύσει να διατηρή συνεργείον επισκευής κινητήρων, πλαισίων κλπ. Αυτοκινήτων περισσότερο από ένα χρόνο, ε) εάν το μέλος ενεργεί αντίθετα από τους σκοπούς του σωματείου.

Κάθε μέλος που αποχωρεί από τον σύλλογο είναι υποχρεωμένο να πληρώσει τη συνδρομή του χρόνου που αποχωρεί και ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε από τον σύλλογο, όταν ήταν μέλος.

Η περί αποβολής μέλους πράξη του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των μελών. Τααποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο, όπως και η γενική συνέλευση υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Άρθρο 7ο

Όργανα της διοίκησης του συμβουλίου είναι : α) η Γενική Συνέλευση των μελών, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα, φροντίζει και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του σωματείου και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για τα μέλη.

Άρθρο 9ο

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνο για να ακούσει τη διοίκηση, που είναι υποχρεωμένη να εκθέσει τι έκανε το έτος που πέρασε, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

Έκτακτα δε όσες φορές το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. του συλλόγου ή το ζητήσει το 1/5 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει με έγγραφη αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 10ο

Για να ληφθεί απόφαση στη γενική συνέλευση, απαιτείται η παρουσία στη γενική συνέλευση του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός, οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 11ο

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι ατομικές και στέλνονται πριν από πέντε (5) μέρες, πρέπει δε να ορίζουν με σαφήνεια:

α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης,

β) τα θέματα που θα συζητηθούν,

γ) αν η συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, όπως και αν είναι η πρώτη ή από έλλειψη απαρτίας ή δεύτερη ή Τρίτη.

Άρθρο 12ο

Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνονται με πλειοψηφία του μισού και πλέον του αριθμού των παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία όταν αφορούν σε αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων του συλλόγου στην Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών και αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων, σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, εκλογή συλλογικών οργάνων πάσης φύσεως, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση του καταστατικού, προσχώρηση ή αποχώρηση σε Ομοσπονδία, και με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση σε οποιοδήποτε άλλο θέμα ποτέ όμως δια βοής.

Άρθρο 13ο

Απόφαση της Γ. Σ. που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία είναι άκυρη, εάν παρέστησαν στην ψηφοφορία πρόσωπα άλλα, εκτός από τα μέλη που δικαιούνται να συμμετέχουν.

Ο πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων ή η Εφορευτική Επιτροπή, οφείλουν να επιβλέπουν την εφαρμογή αυτής της διάταξης, και να διατάσσουν ύστερα από το τέλος της συζήτηση και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας την έξοδο από την αίθουσα κάθε ατόμου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, πλην του τυχόν πρακτικογράφου και του έμμισθου προσωπικού του συλλόγου.

Άρθρο 14ο

Στις γενικές συνελεύσεις τη διεύθυνση έχει προεδρείο από τρία (3) μέλη που εκλέγει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και ψηφοφορία που γίνεται μα ανάταση του χεριού. Το προεδρείοαποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους που κάνουν και τον πρακτικογράφο.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης φροντίζει για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο σ? εκείνους που θέλουν να μιλήσουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη σειρά που τον ζήτησαν και τον αφαιρεί από τους ομιλητές που εκτρέπονται σε άλλα θέματα, εκτός από εκείναπου συζητιούνται ή χρησιμοποιούν απρεπείς εκφράσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει ένδεκα (11) μέλη και αποτελείται από ένα Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α και Β), ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Ταμεία, ένα Γραμματέα, ένα Έφορο και τέσσερις συμβούλους, εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την εκλογή του, ύστερα από μυστική ψηφοφορία σε συνεδρίαση που την καλεί ο σύμβουλος που πλειοψήφισε.

Όλοι οι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί σύμβουλοι και καλούνται κατά τη σειρά επιτυχίας τους σε αναπλήρωση των συμβούλων που είναι τακτικοί και αποχωρούν ή παραιτούνται. Εκτός δε από αυτό, σ' αυτούςαναθέτονται καθήκοντα τομεάρχη στην περιφέρειά του Δ. Σ. χωρίς δικαιώματα ψήφου και χωρίς να μεταβάλουν την απαρτία που ορίζεται από το άρθρο 16 του καταστατικού.

Άρθρο 16ο

Το Δ. Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όσες φορές κληθή από τον πρόεδρο του ή ύστερα από αίτηση πέντε (5) από τα μέλη του.

Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά και ένα από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος ή ένας των αντιπροέδρων, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρευρισκομένων.

Άρθρο 17ο

Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Αποφασίζει και ενεργεί για ζητήματα που αφορούν στο γενικό συμφέρον των μελών του.

Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα του περασμένου χρόνου, τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε, την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

Άρθρο 18ο

Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παρευρίσκονται. Μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση την οποία δεν έχουν παραστεί ή αφού παρέστησαν διαφώνησαν και η διαφωνία αυτή προκύπτει από τα πρακτικά και μόνον.

Άρθρο 19ο

Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.

Άρθρο 20ο

Μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει από το αξίωμα του με απόφαση του Δ.Σ. εάν απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 21ο

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις σε κάθε Διοικητική και Δικαστική Αρχή. Δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα σε κάθε δίκη του συλλόγου. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και εποπτεύει τόσο στην εκτέλεση των αποφάσεων αυτού και της γενικής συνελεύσεως, όσο και τη καλή διεξαγωγή των υποθέσεων και υπηρεσιών του συλλόγου.

Συνάπτει έγκυρες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους, πάντοτε ύστερα από αποφάσεις του Δ.Σ.. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα που εξέρχονται και τα εντάλματα πληρωμών, μαζί δε με τον ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων.

2. Ο Α΄ αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο σε όλες του τις αρμοδιότητες, το δε Α΄ αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Β΄ αντιπρόεδρος για τους ίδιους λόγους.

3.Ο γενικός γραμματέας επιβλέπει για την καλή λειτουργία των γραφείων του συλλόγου και την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο του συλλόγου. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο, συντάσσει την έκθεση που υποβάλλεται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση για τις δραστηριότητες του συλλόγου. Το γενικό γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται τον αναπληρώνει ο γραμματέας.

4. Ο Ταμίας φροντίζει για την παρακολούθηση των εσόδων του συλλόγου, ευθύνεται για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων την τήρηση του βιβλίου ταμείου και των παραστατικών αυτού και για κάθε έλλειμα που προκύπτει μεταξύ εσόδων και πληρωμών. Ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Δ.Σ. με βάση εντάλματα που φέρουν τις υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα. Φροντίζει για την κατάθεση σε τρεχούμενο λογαριασμό στο όνομα του συλλόγου, σε αναγνωρισμένη τράπεζα των εσόδων αυτού και ειδικότερα κάθε ποσό που ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες δραχμές (20.000). Για να αναλάβει οποιοδήποτε ποσό από τις καταθέσεις, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου, του γενικού γραμματέα και του ταμία. Συντάσσει σε συνεργασία με τον πρόεδρο τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρόνου. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών του συλλόγου και υποβάλλει στο Δ.Σ. πίνακα των μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους.

Τον ταμία όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Δ.Σ.

5. Ο έφορος φροντίζει για την ευπρεπή εμφάνιση των γραφείων του συλλόγου, την καλή συντήρηση των επίπλων και πραγμάτων γενικά. Επίσης φροντίζει για τη βιβλιοθήκη του συλλόγου. Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει ειδικό γραμματέα όταν ο γενικό γραμματέας δεν επαρκεί για τις εργασίες της γραμματείας, με αμοιβή σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει και εισπράκτορες που να αμοίβονται με ποσοστά τα καθορίζει το Δ.Σ..

Άρθρο 22ο

Ο Σύλλογος τηρεί: α) βιβλίο Μητρώο των μελών όπου φαίνονται με αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους προσώπου, η διεύθυνση, το επάγγελμα, έτος γέννησης, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του, β) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της διοίκησης, γ) βιβλίο γενικών συνελεύσεων των μελών, δ) βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, όπου καταχωρούνται τακτικά οι εισπράξεις και οι πληρωμές, ε) βιβλίο περιουσίας που φαίνεται λεπτομερώς κάθε περιουσία κινητή και ακινήτου του σωματείου, και στ) οποιοδήποτε άλλο βιβλίο απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του, ζ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ελεγκτικής επιτροπής και η) βιβλίο με τα ονοματεπώνυμα εκείνων που έχουν ειδικό εκλογικό βιβλιάριο.

Όλα αυτά τα βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την αρχή που εποπτεύει, πριν από κάθε χρησιμοποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 23ο

Πόροι του σωματείου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.

β) Τα α εισοδήματα από την περιουσία του σωματείου .

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής της υποχρεωτικής συνδρομής ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών, ρυθμίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

Το δικαίωμα εγγραφής πληρώνεται ολόκληρο, η δε ετήσια συνδρομή ή ολόκληρη ή κάθε μήνα σε δωδεκατημόρια.

Η είσπραξη των κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη και η απόδοση αυτών μπορεί να γίνεται ύστερα από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των οργανώσεων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη τους, με σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των οργανισμών αυτών.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, καθορίζονται τα ποσά που όταν καταβάλει κάποιος στο σωματείο ονομάζεται δωρητής ή ευεργέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 24ο

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για μια τριετία και έχει σαν έργο τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου για κάθε περίοδο.

Για τη διενέργεια του ελέγχου το Δ. Σ . παραδίνει σ? αυτήν 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και θέτει στην διάθεση της τα λογιστικά βιβλία, τα διαχειριστικά γενικά στοιχεία και τις συμβάσεις που έγιναν με τρίτους. Ο έλεγχος της ΕξελεγκτικήςΕπιτροπής γίνεται πάντοτε στα γραφεία του σωματείου, και απαγορεύεται η μεταφορά σε άλλο μέρος των βιβλίων και στοιχείων που ελέγχει αυτή. Για διευκόλυνση του ελέγχου κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο όταν κληθή από την Εξελεγκτική Επιτροπή να δίνει σ? αυτήν τις πληροφορίες που ζητάει.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή μετά τον έλεγχο του απολογισμού, συντάσσει έκθεση γι? αυτόν, που την υποβάλλει δια του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί από την Γ. Σ. συνέρχεται και εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο της, που την καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 25ο

Οι αρχαιρεσίες για τηνανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσωπειών του σωματείου για την Ομοσπονδία, τοπική ή κλαδική, γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει οι αρχαιρεσίες ή εκλογές να γίνουν μέσα σε δέκα (10) μέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, βάσει του μητρώου των μελών και αποφασίζει προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που παρουσιάζεται η ένταση που προβάλλεται.

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος αυτών, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, παραδίδεται από τον πρόεδρο αυτής, στη Διοίκηση του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων υποψηφίων, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί κλήρωση και εκλέγεται αυτός που ευνοείται από τον κλήρο.

Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει Δικαστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο. Β. Σ. Α.ΚΑΙΠ. Ο. Β. Ε. Α .Μ

Άρθρο 26ο

Κάθε τριετία η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τους αντιπροσώπους του σωματείου για την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών(Ο .Β. Σ. Α.).

Ο αριθμός των αντιπροσώπων, τα προσόντα αυτών κλπ. καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού της Ο. Β. Σ. Α..

Οι αντιπρόσωποι του σωματείου, όταν εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, όσο διαρκεί η θητεία τους δεν ανακαλούνται.

Τα παραπάνω ισχύουν και προκειμένου για εκλογή αντιπροσώπων του σωματείου στην κλαδική ένωση (Ομοσπονδία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 27ο

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα. Η σφραγίδα φέρει στο κέντρο αυτοκίνητο και στην περιφέρεια τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -1935». Ο Σύλλογος γιορτάζει κάθε χρόνο στη γιορτή των Αγίων Πάντων, 4 Ιουνίου ή την πρώτη Κυριακή που ακολουθεί.

Άρθρο 28ο

Η εκλογή των οργάνων της Διοίκηση του σωματείου γίνεται κατά τις ακόλουθες διατάξεις.

Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου. Της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένο κατά μία μονάδα.

Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.

Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, παίρνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

Οι έδρες για το διοικητικό συμβούλιο η για την ελεγκτική επιτροπή που δεν έχουν διατεθεί και οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με αυτές κατανέμονται ανά μια κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει μία έδρα για το διοικητικό συμβούλιο ή για την ελεγκτική επιτροπή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου.

Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται ανά μια κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

Όταν υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός η κατανομή των εδρών και η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που παίρνει ο κάθε υποψήφιος.

Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν αναπληρωματικοί εκείνων που έχουν εκλεγεί.

Άρθρο 29ο

Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν σ' αυτήν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη του συλλόγου. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Για κάθε που δεν προβλέπει από το καταστατικό αυτό, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει για τα σωματεία και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 31ο

Οσύλλογος δεν διαλύεται εκτός αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω του συνόλου που απαρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του σωματείου κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα και παραδίνεται σε τυχόν καινούργιο σωματείο που θα ιδρυθή με τον ίδιο σκοπό. Σε καμία περίπτωση η περιουσία του σωματείου δεν διανέμεται μεταξύ των μέλών.

Χρήσιμες Συνδέσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΩΝ

 

 

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
 • Ο.Β.Σ.Α
 • Πατούσα 3 106 77 Αθήνα
 • Τηλ: 210 3809327 Fax: 210 3818740
 • email : obsagr@gmail.com 
 • site : www.obsa.gr

 

E.O.B.E.A.M.M ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

Καποδιστρίου 24 106 82 Αθήνα

Τηλ : 210 5138913 

email : eoveamm@acsmi.gr

site : www.eoveam.gr

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αραβαντινού 5Ε 45 444 Ιωάννινα

Τηλ : 26510 61003

email : somateio.arximidis@gmail.com

blog : http://somateio-arximidis.blogspot.gr/

 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Ζάρρα 20 47 100 Άρτα

Τηλ : 26810 27992 Fax : 26810 27992

email : mpaniaskostas@gmail.com

 

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λ. Κωνσταντινουπόλεως 183-185 Αθήνα

Τηλ. 210-5152573 / fax 210-5154930

e-mail: sheae@otenet.gr

 

Επικοινωνία

Αλαμάνας 7, Τ.Κ. 10441, Κολωνός

Tηλέφωνο: 210 52 25 233

Email: info@sisema.gr - sisema.silogos@gmail.com

Ώρες επικοινωνίας: 8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Βρείτε μας στο Facebook